/* Facebook Like Box */

Logo Radost Centrum Radosť

Centrum

Centrum Radosť vzniklo v roku 2011, pod rovnomenným občianskym združením. Jeho základy sú položené na láske, radosti a pravde vyjadrenej k sebe a k ostatným bytostiam. Autorom prvotnej myšlienky je Martin Sádovský. Odvtedy sa rozvíjame, aj za prispenia viacerých inšpiratívnych ľudí. Radosť, obsiahnutá aj v názve, je pritom “motorom” tohto rozvoja.

Pozývame Vás ku nám, na spoločné zdieľanie a vzájomné obohacovanie sa.


Poslanie

  • inšpirovať a vytvárať podmienky na vedomý prístup k životu a jeho častiam – k počatiu, tehotenstvu, pôrodu, materstvu, rodičovstvu, výchove,…
  • pomáhať nachádzať cestu k sebe, k prirodzenosti a k zodpovednosti za tvorbu vlastného života

Čo robíme

  • vedomá príprava na pôrod, materstvo, rodičovstvo
  • organizácia a tvorba podujatí  - cvičenia, kurzy, semináre, workshopy, prednášky, besedy, konzultácie stretnutia, meditácie, spoločné zdielania – bližšie TU
  • vytváranie podmienok a poskytovanie priestoru inšpiratívnym luďom, nápadom na ich realizáciu

Prečo “áno”

  • individuálny prístup – skoro všetky cvičenia sú v malých skupinkách cca 5 osôb
  • lektori s bohatými skúsenosťami a láskavým prístupom
  • široký výber kvalitných a vedomie rozvíjajúcich kurzov a podujatí
  • výborná poloha v historickom centre mesta, s ľahkou dostupnosťou z viacerých strán